Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
पृथ्वी वसुंध...

पृथ्वी वसुंधरा, तु सुंदरा सांभाळे जगतीचा डोलारा बहरतेस सचैल न्हाऊन प्रेमसरीत आळवुनी नभीच्या तुषारा © मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 164


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments