Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
पृथ्वी सृष्ट...

पृथ्वी सृष्टीच्या अस्तित्वाची साक्ष साऱ्या जगताची पोषीणी दानत तिची मोठी आहे जीवनदायिनी © मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 49


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments