Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
प्रितीच्या...

प्रितीच्या झुळझुळ पाण्यात कोमलतेने कळी उमलली मनात तरळत्या आठवणींनी स्पंदने हदयात दाटली ✍✍रायफुल✍✍

By Rahul Shedge
 9


More marathi quote from Rahul Shedge
15 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments