Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
परदेशी...

परदेशी गेल्यावर आईवडिलांचा हात सुटे तेथे जरी नवे कुटुंब ओढ जुन्या कुटुंबाची वाटे सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 459


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments