Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
पंढरपूरच्या...

पंढरपूरच्या वारीमधे वारकरी भक्तीरसात रंगलेले असतात.त्यांना चालण्याचा अजिबात शीण येत नाही.

By Manisha Awekar
 232


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments