Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
पिंजऱ्यात...

पिंजऱ्यात छान पक्षी, हा लोप स्वातंत्र्याचा, स्वार्थ पाहू नुसता हा शौक माणसाचा.

By Tushar Chandrakant Mhatre
 8


More marathi quote from Tushar Chandrakant Mhatre
28 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments