Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
फेसबुकच्या...

फेसबुकच्या आभासी जगातले प्रेमही फसवे असते वेळ निघून गेल्यावर पश्चात्तापाशिवाय काहीच नसते सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 14


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments