Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
पैसा फिरते...

पैसा फिरते रुपयाभवती दुनिया हे जरी खरे असले तरीही फक्त पैसा मिळवणे हेच ध्येय मानू नये. जीवनात इतरही आनंद घ्यावेत सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 28


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments