Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
पैसा हे...

पैसा हे ‘साध्य’ नसून साधन आहे; पण हे साधनसुद्धा आम्हाला ‘असाध्य’ आहे!

By Tushar Chandrakant Mhatre
 168


More marathi quote from Tushar Chandrakant Mhatre
28 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments