Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
‘पाय...

‘पाय खेचणे’, ‘खो’ देणे, ‘लाथाडणे’ ही इतर खेळातली कौशल्ये क्रिकेटमध्ये ‘नेतृत्वपद’ मिळवून देतात.

By Tushar Chandrakant Mhatre
 16


More marathi quote from Tushar Chandrakant Mhatre
28 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments