Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
पावला...

पावला पावलाला अपयश आहे नाही मी हरणार नाही हार मानणार जिंकणे माझी हॉबी आहे,, आजचा अपयश मला उद्या यश देईल ✍️prabhawati sandeep wadwale

By Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
 191


More marathi quote from Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
14 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments