Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
'नवी...

'नवी सुरवात' हा शब्दच भूतकाळात झालेल्या असंख्य चुकांवर मिळालेली क्षमा आहे.

By Gaurav Daware
 191


More marathi quote from Gaurav Daware
27 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments