Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
नुसते...

नुसते रंगरुप बदलून , अंगाला भस्म लावून, फसवेगिरी , लुटारुपणा करण्यासाठी, कोणाच्याही दारात जाऊन उभे रहाण्याचा मार्ग चुकीचाच आहे सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 332


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments