Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
⭐नशा⭐ कोणता...

⭐नशा⭐ कोणता ही नशा विकनारा व्यक्ति आपल्याला ही हमी देत नाहीं की त्याच्या दिलेल्या नश्याचे सेवन केल्याने आपले स्वास्थ बिगड़नार नाहीं। तरी पण आपण नशामुक्त होण्या ऐवजी नश्याचे आधीन होत चालोय। एकदा विचार जरूर करा। Writer:-!!$rj!! :-Suraj Dixit

By Suraj Dixit
 26


More marathi quote from Suraj Dixit
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments