Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
निराश...

निराश काळ्या ढगांतूनी उन सोनेरी आशेचे, सोन्याच्या देशाला लागे तोरण पहा स्वातंत्र्याचे!

By Tushar Chandrakant Mhatre
 191


More marathi quote from Tushar Chandrakant Mhatre
28 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments