Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मत्सर मत्सर...

मत्सर मत्सर केल्याने कोणाचेच भले होत नाही मानसिक त्रास होतो मनःस्वास्थ्य ढळते सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 708


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments