Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मत्सर जगात...

मत्सर जगात अशीही माणसे असतात जी सुंदर आयुष्याकडे दुर्लक्ष करतात सतत दुसऱ्यांचा मत्सर करण्यात सुंदर क्षण वाया घालवतात. सौ. सविता काळे

By Savita Kale
 278


More marathi quote from Savita Kale
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments