Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
मन ओळखणारे...

मन ओळखणारे मनात असतात आणि ते आयुष्यभरासाठी आपल्या मनावर राज करतात. ✍️प्रभावती संदीप वडवळे

By Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
 179


More marathi quote from Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
14 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments