Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मी माझ्या...

मी माझ्या मनातले सारे शब्दात मांडू पाहतो अन मांडलेल्या शब्दांशी सतत भांडत राहतो. #मंथन

By प्रशांत पवार
 234


More marathi quote from प्रशांत पवार
28 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments