Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मैत्री दोन...

मैत्री दोन व्यक्तींमध्ये हळुवार उमलणारं आणि जीवनाच्या प्रवासात एकमेकांना आधारवड ठरणार नात म्हणजे मैत्री. ज्या नात्यात न गाताच सुखदुःखाचे पोवाडे नजरेतील अव्यक्त भाव आपसुकच टिपले जातात आणि उघडली जातात मनाची कवाडे. © मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 182


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments