Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
कुटुंब किती...

कुटुंब किती मोठ आहे यापेक्षा त्या कुटुंबातली माणसांची मने किती मोठी आहेत हे बघायला हवं

By Meena Mahindrakar
 53


More marathi quote from Meena Mahindrakar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments