Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
कुणाच्याही...

कुणाच्याही दुःखाचा अनादर करू नये. प्रत्येकजण आपापल्या संकटांशी झगडत असतो.. काहींना आपल्या वेदना लपवत

By Vaishnavi Kale
 292


More marathi quote from Vaishnavi Kale
28 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments