Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
कोणत्याही...

कोणत्याही परिस्थितीत चांगल्या आठवणी मनात रुंजून आशेच्या दिव्याची ज्योत मनामध्ये एकाग्रतेने करून प्रज्वलित फक्त सतत प्रयत्नाने प्रत्येक चरणाला प्रशस्तपणे साध्य करूनच यशस्वी होणार हे नक्की

By Aarti Ayachit
 72


More marathi quote from Aarti Ayachit