Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
⭐खोटे...

⭐खोटे बोलणे⭐ खोट बोलन्यात अवश्य काही क्षणाचा आनंद प्राप्त होतो पण, शेवटी सत्य समोर आल्यावर अत्याधिक वेदना आणि त्रास देऊन जातो। Writer:-!!$rj!! :- Suraj Dixit

By Suraj Dixit
 14


More marathi quote from Suraj Dixit
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments