Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
काही...

काही व्यक्ती फोटोजेनिक असतात.प्रत्यक्षाहूनही प्रतिमा सुंदर येते. सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 67


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments