Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ज्या...

ज्या आत्मशांतीच्या शोधात मनुष्य आयुष्यभर भटकतो, तो आत्मा स्वत:च्या शरीरात असूनही हाती लागत नाही.

By Tushar Chandrakant Mhatre
 15


More marathi quote from Tushar Chandrakant Mhatre
28 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments