Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ज्ञान ज्ञाना...

ज्ञान ज्ञानाने घडते संस्कारक्षम पिढी अज्ञान तिमिर जातो लयाला होते सुंदर विचारांची घडण अर्थ प्राप्त होतो जीवनाला सौ. सविता काळे

By Savita Kale
 5


More marathi quote from Savita Kale
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments