Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
⭐ज्ञान⭐ ज्ञा...

⭐ज्ञान⭐ ज्ञाना मुळे मिळालेली संधी चा योग्य उपयोग करता येतो, पण ज्ञाना चे मूल्यांकन कधीच शब्दात व्यक्त करता येऊ शकत नाहीं। Writer:-!!$rj!! :- Suraj Dixit

By Suraj Dixit
 22


More marathi quote from Suraj Dixit
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments