Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
जन्म...

जन्म अनुभवाचा.... आयुष्यात घडणाऱ्या चुका काही घटना आपल्याला बरेच काही शिकवून जातात कदाचित त्या चुकांमधून, घटनांमधून "अनुभव जन्म" घेतो. ✍️✍️©जयश्री कन्हेरे -सातपुते

By Jayshree Kanhere
 131


More marathi quote from Jayshree Kanhere
24 Likes   0 Comments