Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
जिथे...

जिथे इतरांना स्वतःला सिद्ध करून दाखवावं लागेल तिथं स्वतः चूप रहाणं बरे आजची छुपी उदयला आपल्याला सत्याची जाणीव नक्की करून देईल ✍️ प्रभावती संदीप वडवळे

By Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
 291


More marathi quote from Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
14 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments