Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
जीवनात...

जीवनात चारित्र्य खूप महत्त्वाचे . चारित्र्य चांगले नसेल तर इतर चांगले गुण मातीमोल होतात सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 212


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments