Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
जीवनाच्या...

जीवनाच्या प्रवासात एकट चालण्याची हिंमतच नव्हती साहित्यच होते सोबतीला ज्याने माझी साथ सोडली नाहीं

By Meena Mahindrakar
 33


More marathi quote from Meena Mahindrakar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments