Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
हत्या हत्येच...

हत्या हत्येचे कारण कधी राजकीय , कधी कौटुंबिक,कधी आर्थिक पण गेलेला जीव परत येत नाही हे दुर्दैव!!

By Manisha Awekar
 14


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments