Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
गर्जतो आहे...

गर्जतो आहे तो काळ्या मेघातून परतीचा वाटेवर जाताना वाटे वर डोळे लावून त्याच्या बसली आहे प्रियसी त्याची त्याचा प्रत्येक गार्ज आलाप आहे तिच्या विरहचा आणि धरतीला मृगधं करणाऱ्या अखेर च्या त्या सरींचा प्रमोद

By pramod moghe
 183


More marathi quote from pramod moghe
30 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments