Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
गणेश उत्सव...

गणेश उत्सव साधेपणाने साजरे करावेत. गुलाल उधळणे फिरते लाईटिंग चलतचित्र ह्याऐवजी साधा देखावा करुन उरलेल्या पैशांची गरीबांना मदत करावी

By Manisha Awekar
 296


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments