Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
“दोन...

“दोन व्यक्ती एकाच घरात असतानाही नि:शब्द ‘शांतता’ असेल, तर समजावं की इथे ‘शांती’ नांदत नाही!”

By Tushar Chandrakant Mhatre
 3


More marathi quote from Tushar Chandrakant Mhatre
28 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments