Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
दिनचर्येत...

दिनचर्येत सुरवातीला हस्त नमन ,किमान पाच कि मी चालणे असावे. शेवटी सर्वांच्या सुखाची प्रार्थना असावी.

By Manisha Awekar
 28


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments