Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
देव देवाने...

देव देवाने मानवाला खूप दिले आहे.सुंदर आकाश ,सूर्यप्रकाश , चंद्र चांदण्या , सारे काही दिले आहे.मानव देवाशी कृतज्ञ आहे. सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 187


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments