Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
देव देवाला...

देव देवाला प्रसन्न करुन घेण्याचे पूजा, पोथी, आरती मार्ग आहेत. देव खरा प्रसन्न होतो , गरजूंची सेवा केल्याने , भुकेल्याला अन्न दिल्याने. देणगी, दानधर्माने नव्हे. सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 320


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments