Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
देव देवाचे...

देव देवाचे आस्तित्व नक्कीच आहे. मंदिरात ,चर्चमधे , मशिदीत देव असतो प्रत्येकाची श्रद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी असली तरी ,अंतरी भक्तिभाव एकच असतो. सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 126


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments