Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
देव देव...

देव देव माणसाच्या अंतरी असतो. संकटात डॉक्टरांच्या , परिचारिकांच्या , पोलिसांच्या ,सफाई कामगारांच्या रुपाने धावून येतो. सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 377


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments