Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
डॉ अब्दुल...

डॉ अब्दुल कलाम विचार प्रेम आंधळे असते हे खरे आहे, कारण माझ्या आईने मला न पाहताच माझ्यावर प्रेम करणे सुरु केले होते . सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 309


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments