Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
डोळे हे...

डोळे हे व्यक्तिमत्त्वाचा आरसा असतो म्हणतात डोळे बोलतात भाषा प्रेम करुणा आत्मविश्वास लाचारीची

By Meena Mahindrakar
 3


More marathi quote from Meena Mahindrakar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments