Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
द-यातील...

द-यातील झाडांचे कोण मालक आहे ? तरीही पावसाचे पाणी मिळते. पाने गळतात पुन्हा पालवी येते.निसर्गच मालक

By Manisha Awekar
 16


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments