Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
चांगल्या...

चांगल्या कामाचे अर्थिक मूल्य नसले तरी त्यात शेकडो मने जिंकण्याची ताकद आहे . सौ. मधुबाला औटे

By Madhubala Aute
 


More marathi quote from Madhubala Aute
20 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments