Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
चांगले...

चांगले विचार,,,आणि चांगलं ध्येय,, माणसा जवळ असेल तर,, त्या व्यक्तीला स्वतः चं नाम कमवायला वेळ नाही लागणार ✍️प्रभावती संदिप नांदेडकर

By Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
 156


More marathi quote from Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
14 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments