Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
बुद्धांचे...

बुद्धांचे विचार दुःख टाळण्याजोगे नाही, पण त्यात किती रमून रहायचे ते तुमच्या हातात आहे सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 70


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments