Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
बुद्धांचे...

बुद्धांचे विचार आनंद सुख वाटल्याने नेहमी वाढते.इतरांबरोबर सुख आनंद वाटा.त्यांच्या आयुष्यात आनंदाचा प्रकाश द्या. सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 83


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments