Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
भारत भारतीय...

भारत भारतीय बुद्धिमान आहेत.आपल्या देशासाठी झटत आहेत. आभिमानास्पद गोष्ट!! सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 44


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments