Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
अमावस्येच्या...

अमावस्येच्या शांत रात्री चंद्र कोठे हरवला चांदण्यांनी आपला मात्र आकाशात मेळाच भरवला योगेश

By Yogesh Khalkar
 16


More marathi quote from Yogesh Khalkar
0 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
20 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments